Telefon: 40 37 51 37

Mail: post@korfynt.dk

Et godt valg, når du skal lære at køre bil

God og interessant teoriundervisning - ingen computerteori.

Tålmodighed og god stemning i bilen giver tryghed og sikker kørsel.

Kørekort til bil - god undervisning hos Kør Fynt

Hos Kør Fynt lægger vi vægt på at eleven foruden at lære at køre bil også lærer om farer og risikomomenter i trafikken og at eleven udvikler en færdselssikker holdning. Alt for ofte har vi hørt om unge bilister, hvor deres manglende erfaring kombineret med for høj hastighed og/eller alkohol resulterer i alvorlige trafikulykker med katastrofale følger.

Vi mener, at en stor del af disse ulykker kunne undgås ved at fokusere alvorligt på disse risici under køreuddannelsen.

Derfor foregår al teoriundervisning hos Kør Fynt som klasseundervisning, hvor der lægges vægt på at gennemgå risikomomenter, og hvor der i klassen diskuteres muligheder og konsekvenser ved mange forskellige trafiksituationer.

Vores mål er at de unge bilister bliver ansvarlige bilister, som er bevidste om de farer, der lurer ved manglende opmærksomhed i trafikken, ved for høj hastighed og ved at blande alkohol med færdsel i trafikken

Vi lægger også vægt på at vore elever skal opleve at de modtager seriøs information og undervisning. Den praktiske undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger - således at man hurtigst muligt retter fokus på de ting, som giver de største udfordringer.

Firmanavn & CVR​

Kør Fynt

CVR: ​34172617

Find os

Kochsgade 31 A st. th.

5000 Odense C

Kontakt os