Kørekort til bil som 17-årig.

Det er nu endelig vedtaget, at man efter 1. januar 2017 kan erhverve kørekort til bil når man er 17 år.

​​Du kan således begynde på køreuddannelsen når du er 16 år og 9 måneder, kan gå til teoriprøve en måned før din 17-års fødselsdag og kan aflægge den praktiske køreprøve på din 17 års fødselsdag.​

Din køreuddannelse foregår iøvrigt  på samme måde og efter samme regler som hidtil har været gældende for køreelever over 18 år.

​Når du har erhvervet kørekortet, kan du lovligt føre en almindelig bil, men indtil du er fyldt 18 år skal du altid medbringe en ledsager i bilen, som skal opfylde følgende krav:

  • Skal være fyldt 30 år
  • Skal have haft kørekort i mindst 10 år
  • Ledsageren må ikke have været frakendt sit kørekort betinget eller ubetinget indenfor de sidste 10 år.
  • Under din kørsel skal ledsageren være i stand til lovligt at overtage kørslen - dvs. ledsageren må f.eks. ikke være alkoholpåvirket med en promille over 0,5.
  • Ledsageren skal medbringe sit kørekort
  • Ledsageren skal sidde på forsædet ved siden af føreren.

Du er som 17-årig fører forpligtet til at oplyse din ledsager om ovennævnte regler.

Så længe du endnu ikke er fyldt 18 år, gælder førerretten kun i Danmark.

Fra og med din 18 års fødselsdag kan du lovligt køre uden ledsager og du kan køre i udlandet.


Firmanavn & CVR​

Kør Fynt

CVR: ​34172617

Adressen er Skibhusvej 66, 5000 odense C

Kontakt os